دیگر نیست...

نوستالژیا

آنچه که قبلاُ بود دیگر نیست...

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
محمد

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مجید

سلام راستی چه خبرا؟!![لبخند][گل]

زهرا

همه چیز قابل برگشت است اگر که هنوز کاربردی و قابل استفاده باشند. زمانی یه چیزی نوستالژی میشه که یه چیز بهتر جاشو میگیره [پلک]